Process box

... spracováva sa ...

Aktívny telemarketing

Predaj produktov a služieb

Naše call centrum Data Call dokáže pomôcť Vášmu podnikaniu tým, že zvýši efektivitu Vašej stratégie pri získavaní nových zákazníkov. Zameriavame sa na správnu skupinu klientov so správnou marketingovou stratégiou a v správny čas.

Aktívny telemarketing umožní Vám a Vašej spoločnosti zrealizovať obchodný hovor akékoľvek typu na veľkom množstve bývalých, súčasných i potenciálnych zákazníkov v reálne krátkom čase.

Ak máte záujem o službu „Predaj produktov a služieb“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Akvizícia nových zákazníkov

Naše call centrum Data Call dokáže pomôcť Vášmu podnikaniu tým, že zvýši efektivitu Vašej stratégie pri získavaní nových zákazníkov. Zameriavame sa na správnu skupinu klientov so správnou marketingovou stratégiou a v správny čas.

Aktívny telemarketing umožní Vám a Vašej spoločnosti zrealizovať obchodný hovor akékoľvek typu na veľkom množstve bývalých, súčasných i potenciálnych zákazníkov v reálne krátkom čase.

Ak máte záujem o službu „Predaj produktov a služieb“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Dohadovanie obchodných stretnutí

Naše call centrum Data Call zorganizuje obchodné stretnutia v mene Vašej spoločnosti pre Vašich obchodníkov vo vopred zadefinovaných regiónoch a časoch. Organizovanie obchodných stretnutí cez call centrum kráti čas Vám a Vašim obchodníkom, ktorí sa môžu naplno venovať realizácii stretnutí s Vašimi klientami. Dohodnuté stretnutia zaznamenáme Vašej do internej CRM aplikácie/ systému, priamo do kalendára Vášmu obchodníkovi, alebo využijete náš CRM systém, ktorý umožní priamy import do Vášho systému. Dohodnuté stretnutia, ako aj získaný profiling všetkých oslovených firiem/ respondentov Vám vypracujeme v reporte na dohodnutej frekvencii (na dennej, týždennej, mesačnej báze).

Správne kladenými otázkami telemarketingom priamo klientovi, zistíme jeho stav a pohľad na uskutočnený priebeh stretnutia. Pomocou odpovedí Vám spätne vypracujeme profil Vašich obchodníkov a oboznámime Vás spätnou väzbou, ako vnímajú Vašich obchodníkov klienti.

Každé dohodnuté stretnutie naviac potvrdíme klientovi sms správou alebo e-mailom v deň telefonického potvrdenia a v deň pred uskutočnením stretnutia, čím zvýšime profesionalitu a úspešnosť dohodnutých stretnutí.

Ak máte záujem o službu „Dohadovanie obchodných stretnutí“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Mystery call/ Mystery shopping

Priamou komunikáciou so zákazníkom, Vám pomôžeme identifikovať a odstrániť nedostatky vo vzťahu so zákazníkmi. Vytvoríme Vám nestranné hodnotenie kvality poskytovaných služieb a vypracujeme návrhy i odporúčania pre zlepšenie Vášho predajného procesu a poskytovania komplexných služieb pre Vašich zákazníkov.

Ak máte záujem o službu „Mystery call/ Mystery shopping“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Benchmark prieskumy

Prieskumom Vám zrealizujeme pohlľad získavaním informácií a názorov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Prieskum trhu slúži na to, aby ste lepšie spoznali potreby a názory Vašich existujúcich a hlavne aj potencionálnych klientov. Prieskumom Vám zistíme mienku o Vašej spoločnosti, alebo značke, spokojnosť Vašich klientov s poskytovanými službami, alebo taktiež účinnosť reklamnej kampane. Takýto spôsob Vám pomôže aj pri príprave a plánovaní budúcich marketingových aktivít.

Výstupy rozdeľujeme podľa kvótneho členenia (vek, geografické členenie, pohlavie, kategória firmy, veľkosť firmy, počet zamestnancov,...), čím zabezpečíme nestrannosť a 100% rovnováhu analýzy realizovaného prieskumu. Analýzy a štatistiky sa vytvárajú na základe telefonického prieskumu klientov. Telefonický operátor kladie vopred pripravené otázky volanému s možnosťami selektových odpovedí, pričom elektronicky zaznačí odpovede do systému pre aktuálne priebežné vyhodnotenie. Na základe odpovedí zostaví naše call centrum Data Call report, ktorý Vám spracujeme na dohodnutej frekvencii (na dennej, týždennej, mesačnej báze).

Ak máte záujem o službu „Benchmark prieskumy“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Spotrebiteľské prieskumy

Prieskumom Vám zrealizujeme pohlľad získavaním informácií a názorov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Prieskum trhu slúži na to, aby ste lepšie spoznali potreby a názory Vašich existujúcich a hlavne aj potencionálnych klientov. Prieskumom Vám zistíme mienku o Vašej spoločnosti, alebo značke, spokojnosť Vašich klientov s poskytovanými službami, alebo taktiež účinnosť reklamnej kampane. Takýto spôsob Vám pomôže aj pri príprave a plánovaní budúcich marketingových aktivít.

Výstupy rozdeľujeme podľa kvótneho členenia (vek, geografické členenie, pohlavie, kategória firmy, veľkosť firmy, počet zamestnancov,...), čím zabezpečíme nestrannosť a 100% rovnováhu analýzy realizovaného prieskumu. Analýzy a štatistiky sa vytvárajú na základe telefonického prieskumu klientov. Telefonický operátor kladie vopred pripravené otázky volanému s možnosťami selektových odpovedí, pričom elektronicky zaznačí odpovede do systému pre aktuálne priebežné vyhodnotenie. Na základe odpovedí zostaví naše call centrum Data Call report, ktorý Vám spracujeme na dohodnutej frekvencii (na dennej, týždennej, mesačnej báze).

Ak máte záujem o službu „Spotrebiteľské prieskumy“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Bleskové prieskumy

Prieskumom Vám zrealizujeme pohlľad získavaním informácií a názorov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Prieskum trhu slúži na to, aby ste lepšie spoznali potreby a názory Vašich existujúcich a hlavne aj potencionálnych klientov. Prieskumom Vám zistíme mienku o Vašej spoločnosti, alebo značke, spokojnosť Vašich klientov s poskytovanými službami, alebo taktiež účinnosť reklamnej kampane. Takýto spôsob Vám pomôže aj pri príprave a plánovaní budúcich marketingových aktivít.

Výstupy rozdeľujeme podľa kvótneho členenia (vek, geografické členenie, pohlavie, kategória firmy, veľkosť firmy, počet zamestnancov,...), čím zabezpečíme nestrannosť a 100% rovnováhu analýzy realizovaného prieskumu. Analýzy a štatistiky sa vytvárajú na základe telefonického prieskumu klientov. Telefonický operátor kladie vopred pripravené otázky volanému s možnosťami selektových odpovedí, pričom elektronicky zaznačí odpovede do systému pre aktuálne priebežné vyhodnotenie. Na základe odpovedí zostaví naše call centrum Data Call report, ktorý Vám spracujeme na dohodnutej frekvencii (na dennej, týždennej, mesačnej báze).

Ak máte záujem o službu „Bleskové prieskumy“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Testovanie Vašej pozície a konkurencie

Prieskumom Vám zrealizujeme pohlľad získavaním informácií a názorov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Prieskum trhu slúži na to, aby ste lepšie spoznali potreby a názory Vašich existujúcich a hlavne aj potencionálnych klientov. Prieskumom Vám zistíme mienku o Vašej spoločnosti, alebo značke, spokojnosť Vašich klientov s poskytovanými službami, alebo taktiež účinnosť reklamnej kampane. Takýto spôsob Vám pomôže aj pri príprave a plánovaní budúcich marketingových aktivít.

Výstupy rozdeľujeme podľa kvótneho členenia (vek, geografické členenie, pohlavie, kategória firmy, veľkosť firmy, počet zamestnancov,...), čím zabezpečíme nestrannosť a 100% rovnováhu analýzy realizovaného prieskumu. Analýzy a štatistiky sa vytvárajú na základe telefonického prieskumu klientov. Telefonický operátor kladie vopred pripravené otázky volanému s možnosťami selektových odpovedí, pričom elektronicky zaznačí odpovede do systému pre aktuálne priebežné vyhodnotenie.

Ak máte záujem o službu „Testovanie Vašej pozície a konkurencie“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk