Process box

... spracováva sa ...

Call centrum Data Call, s.r.o.

Data Call s.r.o.Spoločnosť Data Call, s.r.o. poskytuje služby v oblasti poradenstva a realizácie projektov call centrom, s cieľom tvoriť zisk a poskytnúť kvalitné riešenie požiadaviek pre Vašich zákazníkov. Svojim širokým portfóliom služieb poskytujeme nielen konzultácie, ale predovšetkým outsourcing služieb komerčného call centra.

Vďaka profesionálnemu prístupu našich zamestnancov, pre svojich partnerov prinášame vyváženosť vysokého pomeru kvality a kvantity. Našou prioritou je udržanie si dlhodobých partnerských vzťahov, vďaka profesionálnemu prístupu k dobre vykonanej práci zverených projektov do našich rúk. Našim riešením prinášame pre našich partnerov optimálne riešenie prevádzkových nákladov v porovnaní s realizáciou projektov v ich réžii.

Našim cieľom je komplexným portfóliom služieb, poskytnúť profesionálne vykonanú prácu zverených projektov. Profesionalita našich zamestnancov je zdokonalovaná pravidelnými školeniami, čo umožňuje zabezpečiť dobre vykonanú prácu, zverenú do našich rúk, čím svedčí spokojnosť našich partnerov.

Jedným z potvrdení našej profesionality, zodpovednosťi a férovosti je aj certifikát spoločnosti Bisonde - dôveryhodná firma.

Certifikát dôvery hodnosti