Process box

... spracováva sa ...

Časté otázky

Ako sa dá ušetriť na prevádzke infolinky? Prečo si dať v rámci infolinky a zákazníckeho servisu outsourcovať služby u nás ?

Prevádzkovanie profesionálnych call centier nie je lacnou záležitosťou, keďže vyžaduje vysokú jednorazovú investíciu a iné priebežné výdavky. To všetko sa však využitím služieb call centra spoločnosti Data Call, vyrieši, pretože nie je potrebné vynaložiť žiadne vstupné investície. Vypracovaním cenovej ponuky šitej na mieru, v závislosti od počtu prichádzajúcich hovorov vynakladáte financie iba za to, čo pre vás realizujeme. Pomocou callcentrového softvéru vieme rýchlejšie vybaviť požiadavky viacerých klientov, než pri používaní tradičného telekomunikačného riešenia. Využívaním callcentrového systému vieme zabezpečiť funkciu rýchleho a jednoduchého zaznamenávania údajov, prehrávania a spätného volania s podrobnou analýzou. Použitím funkcie IVR znižujeme čakaciu dobu a počet sťažností, vďaka čomu zvýšite účinnosť svojho zákazníckeho servisu a promptnejšie a dôkladnejšie vybavíte požiadavky vašich klientov.

Aké služby vie poskytnúť vaše komerčné call centrum? Čo je výhodou využitia vašich služieb ?

Našim profesionálne vyškoleným tímom, vieme poskytnúť komplexné služby aktívnym oslovením respondentov (b2c) a firiem (b2b). Hierarchia tímu call centra spočíva od telefonického operátora, tím lídra, supervízora a trénera na danom telemarketingovom projekte. Telefonický operátor je pravidelne školený tréningami zameranými na kvalitu a efektivitu, zvládaním námietok a vyškolenou argumentáciou. Medzi najčastejšie projekty aktívnym oslovením patrí prieskum trhu, dohadovanie obchodných stretnutí, predaj produktov a služieb a mystery shopping.

Ako vás môžem kontaktovať ?

Ak máte záujem o naše služby, volajte prosím naše číslo 0800 666 110, prípadne emailom na obchod@datacall.sk.

V prípade záujmu o prácu nás kontaktujte emailom na adrese personalne@datacall.sk.

Na obchodnom registri nás nájdete ako Data Call, s.r.o., IČO: 48 123 285