Process box

... spracováva sa ...

Ďalšie služby call centra

Automatický hlasový systém (IVR – Interactive voice response)

IVR – Automatický hlasový systém umožňuje podať volajúcemu požadované informácie aj bez prítomnosti aktívneho operátora. Ide o súbor hlasových informácií, medzi ktorými si volajúci vyberá pomocou číselníka svojho telefónu, čím je zákazník navigovaný k informácii, alebo riešeniu svojej požiadavky.

Automatický hlasový systém sa využíva predovšetkým v mimopracovnej dobe, alebo v spojení s operátorskými službami. Volajúci má zaistený základný kontakt s Vašou spoločnosťou aj v nočných hodinách. Najideálnejšie riešenie napríklad pre Infolinku, je kombinácia IVR a aktívneho operátora, pričom je zabezpečené správne triedenie hovorov podľa stlačeného číselníka.

Ak máte záujem o službu „Automatický hlasový systém (IVR – Interactive voice response)“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Farebné čísla 0800, 0850

Telefónne číslo s prefixom 0800 je bezplatné číslo. Umožňuje Vám bezplatné využívanie Infolinky zákazníkmi, pričom náklady sú v plnej miere účtované Vám, ako užívateľovi služby. Predstavuje silný marketingový nástroj, zabezpečíte rast spokojnosti a lojality zákazníka, pričom nezaťažujete jeho finančný rozpočet a umožníte dovolať sa naozaj každému.

Telefónne číslo s prefixom 0850 je zvýhodnené číslo. Umožní zákazníkom využívanie napríklad Infolinky za cenu miestneho hovoru, celkové náklady sú zdieľané. Týmto riešením zabezpečíte efektívnu komunikáciu a zároveň eliminujete nežiadúce volania.

Tieto služby Vám poskytneme buď ako samostatnú službu, alebo ako časť prídavnej hodnoty k využitiu služby pasívneho telemarketingu.

Ak máte záujem o službu „Farebné čísla 0800, 0850“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

SMS marketing

Našu spoluprácu vieme podporiť aj na mobilnej báze, a to formou sms marketingu, notifikáciou, pripomenutím, koordináciou, upomienkami a oznamami priamo Vášmu zákazníkovi.

SMS služby umožňujú individuálne, alebo hromadne osloviť Vašich aktuálnych alebo nových zákazníkov. SMS služby sú využívané aj ako doplnkový nástroj telemarketingových aktivít. Rozposielanie SMS správ vieme nastaviť podľa Vašich (časových a obsahových) požiadaviek. Náš systém umožňuje aj zviditeľnenie odosielateľa názov Vašej spoločnosti namiesto telefónneho čísla, čo využívajú naši partneri, ako ďalší prostriedok zviditeľnenia sa na trhu.

Ak máte záujem o službu „SMS marketing“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Direct e-mailing

Pre zvýšenie efektivity Vašej marketingovej kampane priamo oslovíme Vašich konkrétnych potenciálnych zákazníkov pomocou zasielania e-mail brožúr, letákov, sprievodných listov a následne ich budeme kontaktovať telefonicky pre prípad zodpovedania dodatočných otázok o Vašich produktoch a službách.

Ak máte záujem o službu „Direct e-mailing“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Prenájom a predaj databáz

Prenájmom/ predajom databáz Vám pomôžeme získať konkurenčnú výhodu pri realizácii marketingových kampaní. Vďaka dlhoročnej tvorbe a permanentnej aktualizácii našich databáz vám dokážeme ponúknuť vhodnú cieľovú skupinu pre vaše produkty a služby, čím zefektívnime Vaše finančné prostriedky vynaložené na oslovovanie potenciálnych zákazníkov.

Databázy je možné selektovať na základe množstva kritérií, akými sú napríklad odvetvie pôsobenia spoločnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, forma majetkovej účasti, počet zamestnancov či výška ročného obratu.

V prípade, že sa Vami požadované kritériá v našej databáze nenachádzajú, vytvoríme telemarketingovou aktivitou databázu na mieru, podľa vami zvolených kritérií.

Ak máte záujem o službu „Prenájom a predaj databáz“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Komplexné riešenie call centrovej technológie

( návrh, prenájom, riešenie, implementácia, školenie )

Outsourcingom tejto služby získate mnohé výhody, ktoré sa prejavia v strategickom rozhodovaní vo Vašom podnikaní.

Pri využití tejto služby platíte len jeden mesačný poplatok, ktorý je závislý od počtu operátorských miest, ktoré v danom mesiaci využívate vo vašich priestoroch s vlastnými zamestnancami, čím je táto služba flexibilná a výhodná pre našich partnerov. V mesačnom poplatku sú už zahrnuté všetky funkcionality systému, ktoré prinášajú vášmu podnikaniu konkurenčnú výhodu. V rámci mesačného paušálu ponúkame využitie našich serverov a ústrední, aktualizácie systému, technickú správu a podporu 24/7/365.

Poskytujeme potrebnú podporu a pomoc pri nastaveniach a konfigurácii našich systémov podľa vašich potrieb a Vašej výpočtovej techniky a to:

  • Vypracovaním projektovej dokumentácie na základe Vašich požiadaviek
  • Odporúčaním podľa Vašich predstáv a predpokladov
  • Kompletná realizácia od návrhu, sprostredkovania potrebnej výpočtovej techniky, sieťovej inštalácie, konfigurácie, zaškolenie Vašich zamestnancov, až po priebežnú kontrolu a analýzu projektov

Ak máte záujem o službu „Komplexné riešenie call centrovej technológie“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Implementácia a správa CRM

Implementáciou a správou Vášho CRM, Vám zaktualizujeme Vašu databázu o požadované údaje, čím získate informácie o aktuálnych preferenciách Vašich zákazníkov.

Aktualizácia CRM systém Vám pomáha spoznať správanie a potreby vašich existujúcich a rovnako bývalých a potenciálnych klientov vďaka cielenej evidencii a monitoringu ich potrieb a požiadaviek.

Všetky takto získané poznatky vám po skončení kampane odovzdáme v zadefinovanej forme priamo vo Vašom internom CRM systéme, alebo naše call centrum Data Call vypracuje report, ktorý Vám spracujeme na dohodnutej frekvencii (na hodinovej, dennej, týždennej báze), ktorý umožňuje priamy import do Vášho CRM systému.

Ak máte záujem o službu „Implementácia a správa CRM“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Back office aktivity

Naše call centrum Data Call, zastrešuje všetky aktivity v oblasti Back office, všetky práce spojené s administratívou ako vytlačenie, kompletizáciu a doručenie zmluvných dokumentov priamo Vašim zákazníkom. Back office v našej spoločnosti šetria Váš čas aj peniaze.

Outsourcovanim služby Back office Vám pomáhame odbremeniť Vašich zamestnancov. Dokážeme kvalitne sprocesovať všetky aktivity spojené s prípravou, triedením, scanovaním, prijímaním aj odosielaním pošty (písomnej a elektronickej).

Ak máte záujem o službu „Back office aktivity“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk