Process box

... spracováva sa ...

Pasívny telemarketing

Infolinka/ Zákaznická linka/ Zákaznícke centrum/ Služby zákazníkom

Službou infolinky Vám spracujeme prichádzajúce hovory. Na infolinke Váš zákazník dostane všetky potrebné informácie o službe, produkte, od poskytnutia základných informácií, cez zložitú technickú podporu.

Výhodou outsourcingu služby infolinka do nášho call centra je možnosť flexibilne pridávať, alebo redukovať počet agentov pracujúcich na infolinke. Pracovná doba na infolinke by mala byť prispôsobená segmentu Vašich zákazníkov, pre ktorých je určená. Častokrát majú spoločnosti problém obslúžiť naraz niekoľko telefonátov, nakoľko v rámci mesiaca môže počet prichádzajúcich hovorov kolísať, čím dokážeme zabezpečiť pre našich partnerov a backup vyzdvíhania vysokého počtu prichádzajúcich hovorov v určitých obdobiach. Preto Vám naše call centrum Data Call, dokáže túto prácu ulahčiť a preniesť na seba. Ak má Váš klient otázku, pripomienku, sťažnosť, požiadavku, sme našimi telefonickými operátormi pripravení Vášmu zákazníkovi poskytnúť profesionálnu odpoveď a vybavenie jeho požiadavky.

Ak máte záujem o službu „Infolinka/ Zákaznícka linka/ Zákaznícke centrum/ Služby zákazníkom“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Virtuálna asistentka

Službou virtuálna asistentka Vám spracujeme prichádzajúce hovory, čím uľahčíme a odbremeníme prácu Vašich zamestnancov, aby sa mohli naplno venovať svojej aktivite. Využitím služby virtuálna operátorka dostane Váš zákazník všetky potrebné informácie o službe, produkte, od poskytnutia základných informácií, po vybavenie jeho požiadavky priamo vo Vašom internom CRM systéme, alebo naše call centrum Data Call vypracuje report, ktorý Vám spracujeme na dohodnutej frekvencii (na hodinovej, dennej báze).

Výhodou outsourcingu služby virtuálna asistentka do nášho call centra je flexibilita pridávania, alebo redukovania počtu telefonických operátorov pre daný projekt, v závislosti od návalu prichádzajúcich hovorov.

Ak máte záujem o službu „Virtuálna asistentka“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Objednávkové linky

Objednávková linka dokáže uspokojiť požiadavky Vašich existujúcich, alebo potenciálnych klientov. O tento spôsob telemarketingu je zvýšený záujem hlavne zo strany zákazníkov. Naše call centrum Data Call Vám zabezpečí všetky potrebné služby spojené s objednávkovou linkou, ako prevzatie hovoru, poradenie zákazníkom pri výbere správneho produktu a následne uskutočnenia objednávky priamo vo Vašom internom CRM systéme, alebo naše call centrum Data Call vypracuje report, ktorý Vám spracujeme na dohodnutej frekvencii (na hodinovej, dennej, týždennej báze).

Ak máte záujem o službu „Objednávkové linky“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk

Helpdesk

Službou Helpdesk Vám sprocesujeme technickú podporu Vašim koncovým zákazníkom. Zákazník dostane všetky potrebné informácie o službe, produkte, od poskytnutia základných informácií, cez zložitú technickú podporu, až po koordináciu servisných prác Vašim servisním technikom zadaním ticketu priamo vo Vašom internom CRM systéme, alebo naše call centrum Data Call vypracuje report, ktorý Vám spracujeme na dohodnutej frekvencii (na hodinovej, dennej, týždennej báze).

Ak máte záujem o službu „Helpdesk“, kontaktujte nás na obchod@datacall.sk