datacall.sk

loading

loading

telefon: 0800 666 110

email:obchod@datacall.sk

SK | ENklientská zóna

Data Call, s.r.o.

outsourcing a služby komerčného call centraSpoločnosť Data Call, už viac ako 8 rokov ponúka komplexné služby v oblasti poradenstva, realizácie projektov call centrom a outsourcing služieb komerčného call centra. Dlhodobo polupracujeme s mnohými domácimi, ale aj zahraničnými spoločnosťami, pre ktoré zabezpečujeme široké spektrum služieb. Budujeme dlhodobé vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a dôvere, čo sa prejavuje v našom neustálom raste. Vzájomná spolupráca nás posúva vpred a umožňuje budovať úspešnú značku Data Call.DATA call. s.r.o. Trenčín, ALFA bussines center

Data Call, s.r.o. je slovenskou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Naše priestory sa nachádzajú v modernom bussines centre ALFA v centre mesta Trenčín. Kvalitné a príjemné pracovné prostredie má veľký vplyv na kvalitu a efektivitu ponúkaných služieb, ako aj na celkový pozitívny obraz spoločnosti. Budovanie takéhoto prostredia preto patrí rovnako medzi naše priority.
Náš tím tvoria skúsení a zodpovední pracovníci, zameraný predovšetkým na kvalitu poskytovaných služieb. Za 8 rokov sa nám podarilo vybudovať profesionálne call centrum s priateľskou atmosférou.

8+ Rokov
skúseností
30+ Spokojných
spoločností
350+ Zrealizovaných
projektov
2500000+ Realizovaných
hovorov
Data Call, s.r.o. Trenčín, komerčné call centrum


Certifikát Dôveryhodná firma   Certifikát ISO 9001:2015

S našimi riešeniami vyrastiete


Ku každému projektu a klientovi pristupujeme individuálne, pričom sa snažíme detailne zanalyzovať potreby a požiadavky klienta. Následne navrhneme riešenia, ktoré pomôžu napĺňať vytýčené ciele v danej oblasti podnikania. Vďaka implementácii našich overených riešení, zefektívňujeme firemné procesy zákazníkov a pomáhame budovať ich obchodné aktivity. Umožňuje nám to aj komplexné portfólio služieb aktívneho či pasívneho telemarketingu ako aj množstvo doplnkových služieb.
Aj keď riešime jednorázové projekty, máme záujem budovať dlhodobé vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a dôvere.Technologické zázemieTechnologické zázemie a vybavenie je pre chod nášho centra kľúčové. Špičkový hardware, kvalitné komunikačné pripojenie viacerými kanálmi, zálohovanie údajov a databáz, sú zárukou poskytovania služieb za každých okolností. Využívame call centrový systém, na vývoji ktorého aktívne spolupracujeme. To nám umožňuje optimalizovať procesy a pridávať potrebné funkcionality. Vďaka tomu dokážeme veľmi flexibilne reagovať na potreby klienta a vyriešiť jeho požiadavky.Data Call, s.r.o. Trenčín, ALFA bussines center
Kvalitný hardware
a technické vybavenie
Komunikačné pripojenie
viacerými kanálmi
24/7 zálohovanie databáz
a serverov call centra
Spolupráca na vývoji
call centrového systému