datacall.sk

loading

loading

telefon: 0800 666 110

email:obchod@datacall.sk

SK | ENklientská zóna

Kontaktné telefónne čísla

Data Call, s.r.o.Na základe národného číslovacieho plánu platného od 19. 8. 2022, sú na účely poskytovania služieb priameho marketingu vyčlenené telefónne čísla s predvoľbou (0)888. Oficiálnu tlačovú správu od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb nájdete tu.


Znamená to, že bežné účastnícke telefóne čísla nie sú určené na výkon priameho marketingu (ten je definovaný v § 116 uvedeného zákona). V zmysle zákona osoba vykonávajúca priamy marketing je povinná používať na účely priameho marketingu len čísla s marketingovou predvoľbou (0)888. Povinnosť používať telefónne číslo s marketingovou predvoľbu sa neuplatňuje v zákonom stanovených prípadoch.Telefónne čísla, z ktorých môžete byť z našej strany kontaktovaní:0888320005

Data Call, s.r.o.

0888320006

Data Call, s.r.o.

0888320007

Data Call, s.r.o.

0888320008

Data Call, s.r.o.

0800167167

Very Goodies, a.s.

0323211211

WITT international